Om nettsiden

Nettsiden
Nettsiden er utarbeidet av det danske firmaet Haug-it.
Siden henter mesteparten av informasjonen fra kulturskolens administrative system, Speedadmin, som leveres av danske Speedware.

Logo
Logoene til BLINK kulturskole er designet ved hjelp av DesignEvo, et gratisprogram på nett for å lage logoer.

Bilder
Bildene som brukes på nettsiden er til dels gratisbilder fra Pexels.com og bilder fra Google, som er merket for gjenbruk, også kommersielt. Noen bilder har kulturskolen tatt selv.