Musikk

Dans

Korps

Barnehage

Her underviser vi

 1. Borkedalen skole
  Bjørkeveien 12
  4790 Lillesand
 2. Engesland skole
  Engesland
  4768 Engesland
 3. Høvåg skole
  Indre Årsnes
  4770 Høvåg
 4. Lillesand Ungdomsskole
  Møglestumoen 10
  4790 Lillesand
 5. Møglestu
  Møglestuveien 121
  4790 Lillesand
 6. Valstrand Kulturarena
  Valtjønnvegen 16
  4760 Birkeland

Facebook

FAQ

Ja

Som elev i kulturskolen kan du leie fioliner og cello.

Elever på instrumentkarusellen låner med seg gitarer, fioliner, keyboard og trommer.

 

Der er trommeundervisning i instrument karusellen.

Hvis du vil gå videre med trommeundervisningen foregår dette i Lillesand.

Det kommer an på undervisningstilbudet...

Ta en titt på prislisten

Det kommer an på hvilket tilbud du ønsker og hvilken kommune du bor i.

Vi har for tiden venteliste på de fleste tilbud. Lengst liste er på piano i Lillesand. Der kan ventetiden fort bli et par år. Se ellers ledige plasser i kulturskolen her

 

Du re-registrerer deg for å bekrefte at du vil fortsette med tilbudet ditt også neste skoleår.

Hver vår sender kulturskolen ut mail til alle aktive elever og alle som står på ventelistene.
Alle elever som ønsker å fortsette neste skoleår må re-gistrere seg innen fristen for å beholde elevplassen sin til høsten. Elever som ikke er re-registrert innen fristen, vil kunne miste sin elevplass.
Ønsker du fortsatt å stå på venteliste, må du også re-registrere deg.
Kulturskolen sender ut detaljert informasjon om innlogging og framgangsmåte i god tid før fristen.
 

Fristen for å si opp er 1. mai og 1. desember.

Oppsigelse av elevplass og permisjonssøknad må skje skriftlig, enten per epost til rektor, eller ved at du logger deg inn i systemet (se linken øverst til høyre på siden).
NB!! Fristen for oppsigelse og permisjon er 1. mai for høsthalvåret og 1. desember for vårhalvåret.

Dersom en elev av en eller annen årsak begynner sent et semester eller ikke kan fullføre et påbegynt semester, må skolepengene som regel betales i sin helhet.

Det finnes ingen søknadsfrist - opptak skjer fortløpende

Vi mottar søknader hele året. Hovedopptaket av elever skjer etter re-registreringen på våren/sommeren, men ved ledig kapasitet tas det opp elever også til andre tider.
Alle søknader må sendes elektronisk via vår hjemmeside - se linken øverst til høyre på siden.

Søkere må være forberedt på at det kan være venteliste på enkelte tilbud. Opptak til kulturskolen skjer etter ansiennitet på ventelisten.
En oversikt over ledige plasser finner du her.

Det finnes ingen søknadsfrist - opptak skjer fortløpende

Kulturskolen har de siste årene tilbudt en rekke kurs og seminarer, deriblant musikkteori, trygg på scenen, bandhelg, mm.

Det vil bli sendt ut epost til alle kulturskoleelever (foresatte) i forkant, med informasjon og påmelding.

Ja, forutsatt at det ikke står barn på venteliste

Voksne som ønsker undervisning gjennom kulturskolen er velkommen til å registrere seg, men får kun tilbud om plass dersom det ikke er barn på venteliste for det aktuelle tilbudet.
Dersom en voksen elev blir tatt opp, og det senere kommer barn på venteliste, må den voksne være innstilt på å vike for barnet.

Når det er sagt, så er kulturskolens lærere meget løsningsorienterte, f.eks ved å tilby timer privat. Så dersom du først er blitt tatt opp som voksen elev, er det gode muligheter for å fortsette.

Se alle spørsmål

Birkenes Lillesand interkommunale kulturskole kalender

Ingen nyheter