Spørsmål og svar

Til danseundervisningen bør eleven ha på seg behagelig tøy og dansesokker (eller lignende). Husk å ta med vannflaske!

Det er dansetilbud både på Birkeland og i Lillesand.

På Birkeland er det to dansegrupper; Showdans. Det er for 1.-4. klasse. 

I Lillesand foregår danseundervisningen på LUS, her er det tre grupper fra 5 år og oppover.

Vi har flere dansegrupper og flere aldersinndelinger.

I Lillesand kan du begynne å danse fra du er 4-5 år gammel. Der er det 3 dansegrupper med aldersinndeling ca slik:.4-6 år, 6-10 år, 9-14 år.

På Birkeland kan du begynne å danse fra første klasse. Der har vi to grupper: Showdans 1 for 1-2 klasse. Showdans 2 for 3-4 klasse.