Medlemmer i samarbeidsutvalget

BLINK -Birkenes og Lillesand interkommunale kulturskole driver det kommunale kulturskoletilbudet for barn og unge i begge kommuner. Kulturskolen skal ha et samarbeidsutvalg.

Samarbeidsutvalget (SU) er et rådgivende organ som har rett til å uttale seg i alle saker som gjelder kulturskolen (ikke personalsaker). SU er sammensatt av 1 representant valgt av Birkenes kommune, 1 fra Lillesand kommune, 2 lærerrepresentanter, 2 representanter valgt av foreldrene, 1 elevrepresentant, samt rektor som er sekretær for utvalget. 

Dette er SU representantene:

Politikere:
Birkenes: Brit Johanne Kalnæs
Lillesand: Kari Lise Svaleng

Lærerrepresentanter:
Emilie R-B Sivertsen 
Trygve Johan Simonsen

Foreldrerepresentanter:
Birkenes: Trond Eirik Jaabæk
Lillesand: Alina Røiseland 

Elevrepresentant:
Irma Amalie Teistedal

Sekretær:
Rektor Nina Martinsen