Rammeplan

Kulturskolens tilbud skal ha høy kvalitet både faglig og pedagogisk. I framtida skal kulturskolen kunne tilby større fleksibilitet i organisering av sine tilbud samt gi tydeligere beskrivelser av mål, innhold og arbeidsmåter. Rammeplanen møter disse utfordringene.

Planen kategoriserer de ulike tilbudene i tre opplæringsprogram, som ivaretar aktivitet, opplæring og fordypning. Det er et mål å kunne etablere tilbud av høy kvalitet innen breddeprogrammet, kjerneprogrammet og fordypningsprogrammet.

 

Klikk her for å lese mer om rammeplanen

Fagplaner

Fagplaner er de lokale læreplaner, dvs en oversikt over hva du kan forvente å lære.

Filnavn Filstørrelse Dato
Fagplan showdans1.pdf 22 KB 05.03.2018 11:27:06
Fagplan showdans2.pdf 21 KB 05.03.2018 11:27:06